Управление на уязвимостите


Повтарящ се процес и практики за идентифициране, класифициране, определяне на приоритети, отстраняване и намаляване ефекта на уязвимостите в сигурността.
Управлението на уязвимостите е процес, свързан със сканирането на уязвимости, като се вземат предвид и други аспекти като приемане на риска, отстраняване и т.н. Екипът на SoCyber проектира и внедрява процес за управление на уязвимостите в рамките на една организация, след като уязвимостите са идентифицирани. Този процес ще позволи на организацията да получи непрекъснат преглед на уязвимостите в своята ИТ среда и свързаните с тях рискове.

Подробности

  • Вашите разработчици може да са добри в разработването на функционални, бързи и лесно разширяеми приложения, но сигурността е нещо съвсем различно. Тестът за проникване се препоръчва за организация без вътрешен екип за тестване.
  • Тестовете за проникване често се изискват от регулации като PCIDSS, HIPAA / HITECH и FINRA.
  • Тестването за проникване на уеб приложения е особено полезно, ако бизнесът ви зависи от вашето приложение, съхранява лични данни на вашите клиенти или предоставя опция за плащания и поръчки.
  • Тестовете за проникване могат да ви помогнат да изпълните техническите изисквания на GDPR.

5 до 30 дни за едно уеб приложение, в зависимост от сложността

Нашите експерти притежават множество сертификати в сферата, като CEH, OSCP, CCSA и др.

Ако нямате опит, заедно с нашите партньори можем да отстраним вашите уязвимости. Ние не извършваме тази услуга самостоятелно поради конфликт на интереси.