SECaaS


SECaaS или т.нар. „сигурност като услуга“ представлява предоставяне на служител по информационна сигурност, работещ за компанията и ползващ цялата експертиза на екипа на SoCyber. Добра практика е служителят по сигурността да редува престоя си в помещенията на компанията с този в офиса на SoCyber, с цел споделяне на знания и достъп до пълния опит на професионалния екип на SoCyber. SECaaS е добър вариант за компании с малък или липсващ екип за вътрешна сигурност.
SoCyber може да препоръча различни решения за сигурност, въз основа на изискванията на клиента. Това е икономически ефективен модел за компании, които нямат нужда или достатъчно бюджет за щатен експерт по сигурността. Едно от най-големите предимства на използването на външен консултант е, че той може да ви предостави различна, безпристрастна гледна точка по въпросите на сигурността във вашата фирма.

Нашите консултанти са в крак с най-новите технологии, тенденции и най-добри практики в сферата на сигурността, за да предоставят най-добрите съвети и стратегии за намаляване на риска.

Нашите експерти могат да ви помогнат по широк спектър от теми за сигурност. Някои от тях са:

 
 • Политики и процедури
 • Управление на риска
 • Управление на уязвимостта
 • Сканиране за уязвимост
 • Управление на активи
 • Идентифициране и управление на достъпа
 • Сигурност на данните
 • Сигурност на системата
 • Обучения за осведоменост на персонала
 • BCP и DRP
 • Мониторинг на сигурността

Консултациите по сигурността могат да ви предоставят знания по следните теми:

 
 • Криптографски инструменти и техники
 • Сигурност на базата данни
 • Защита на уеб приложения и атаки на злонамерен код
 • Механизми за защита на мрежата и протокола
 • Защита на хост и сървър
 • Методи за идентификация и удостоверяване
 • Физическа охрана
 • Интеграция на корпоративна сигурност
 • Безжична сигурност