Оценка на уязвимостта

Процес на идентификация и класификация на възможните пробиви в сигурността (уязвимости) в компютърната, мрежовата и комуникационната инфраструктура.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

API тестване за проникване

Тестване на функциите/методите на API, как може да се злоупотребява с тях и как могат да бъдат заобиколени процесите на оторизация и удостоверяване.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Тестване за проникване в мрежата

Цели да се идентифицират и използват уязвимостите в мрежовите устройства, хостовете и други системи. Процесът симулира действията на злонамерен хакер.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Тестване за проникване на уеб приложения

Симулира реални атаки чрез комбинация от автоматизирани и ръчни методи за откриване и използване на уязвимости, които могат да доведат до неблагоприятен ефект за бизнеса.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Оценка на уязвимостта

Процес на идентификация и класификация на възможните пробиви в сигурността (уязвимости) в компютърната, мрежовата и комуникационната инфраструктура.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

API тестване за проникване

Тестване на функциите/методите на API, как може да се злоупотребява с тях и как могат да бъдат заобиколени процесите на оторизация и удостоверяване.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Тестване за проникване в мрежата

Цели да се идентифицират и използват уязвимостите в мрежовите устройства, хостовете и други системи. Процесът симулира действията на злонамерен хакер.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Тестване за проникване на уеб приложения

Симулира реални атаки чрез комбинация от автоматизирани и ръчни методи за откриване и използване на уязвимости, които могат да доведат до неблагоприятен ефект за бизнеса.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Тестване за проникване на мобилни приложения

Имитират се дейностите на злонамерени хакери за откриване на пропуски в сигурността с внимателно тестване от страната на потребителя, хардуера, файловата система и мрежата.

Тестване на социалното инженерство

Целенасочена атака, която разчита в голяма степен на човешкото общуване и често се състои в подлъгване на хората да нарушават нормалните процедури за сигурност.

SECaaS

Предоставяне на услугите на квалифициран специалист по информационна сигурност, който работи за компанията, използвайки богатия опит на екипа на SoCyber.

Управление на уязвимостите

Повтарящ се процес и процедури за идентифициране, класифициране, приоритизиране, отстраняване и намаляване ефекта на уязвимостите в сигурността.

Тестване за проникване на мобилни приложения

Имитират се дейностите на злонамерени хакери за откриване на пропуски в сигурността с внимателно тестване от страната на потребителя, хардуера, файловата система и мрежата.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Тестване на социалното инженерство

Целенасочена атака, която разчита в голяма степен на човешкото общуване и често се състои в подлъгване на хората да нарушават нормалните процедури за сигурност.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

SECaaS

Предоставяне на услугите на квалифициран специалист по информационна сигурност, който работи за компанията, използвайки богатия опит на екипа на SoCyber.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Управление на уязвимостите

Повтарящ се процес и процедури за идентифициране, класифициране, приоритизиране, отстраняване и намаляване ефекта на уязвимостите в сигурността.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Тествайте сигурността си


Пълна кибер проверка
Прецизна оценка на сигурността

Не сте сигурни дали се нуждаете от пълна проверка на сигурността? Попълнете нашия специален въпросник за определяне на обхвата и ние ще се свържем с вас.

ПОИСКАЙТЕ ОФЕРТА