НАШИТЕ КЛИЕНТИ


От 2018 г. насам над 70 клиенти, разположени на три континента, са се доверили на SoCyber да тества и защитава техните приложения и инфраструктура, за да управляват успешно ежедневния си бизнес. Повишете сигурността си с помощта на нашите висококвалифицирани експерти.

Д. Кехайов

Директор „Информационни технологии“, Българо-Американска Кредитна Банка

Бихме искали да благодарим на SoCyber за техния професионализъм в проекта по киберсигурност, имплементиран в нашата банка. Методологията на услугите, предложена от SoCyber, съвпада напълно с критериите за информационна сигурност на водещите InfoSec организации.


Бихме искали да изкажем своята благодарност към SoCyber за техния професионализъм и гъвкавост, вложени в проекта за внедряване на ИКТ изискванията за сигурност, свързани с директива PSD 2. По време на проекта екипът на SoCyber демонстрира високо ниво на техническа експертиза, както и страхотни консултантски умения. Също така те успяха да завършат проекта в договорените срокове, въпреки че самите срокове бяха много кратки и предизвикателни. Компанията разполага с висококвалифициран екип от експерти, които притежават всички необходими сертификати за предоставяне на услуги за ИКТ сигурност. По време на проекта SoCyber стриктно следваше методологията за предоставяне на услугата, в съответствие с всички критерии, определени от водещите световни организации за информационна сигурност. Силно препоръчваме услугите на SoCyber.

Д. Трифонов

Директор „Операционна и информационна сигурност“, Сосиете Дженерале Експресбанк (България)


П. Кръстев

Изпълнителен директор, BenchMark Finance

Бихме искали да препоръчаме високата експертиза на SoCyber в услугите за киберсигурност и особено в тестването на сигурността. Можем да потвърдим, че SoCyber следва най-добрите практики и стандарти, приети в OWASP и NIST 800-115.


Нашата компания се доверява на SoCyber по отношение на множество услуги, включително тестване за проникване на уеб приложения, външно тестване и одити на информационната сигурност. SoCyber показа силна експертиза в тестването на системите, което доведе до отлична обратна връзка и много ценни за нас резултати.

К. Спайер

Юрисконсулт на групата, WeArePentagon Limited

Искате ли да станете следващия ни успешен клиент?

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

СЛУЧАИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ